VOZÍČKÁŘ PORADCEM MINISTRA MPSV

VOZÍČKÁŘ PORADCEM MINISTRA MPSV

22.09.2010

Poradce ministra Ing. Jaroslav Dembinný poskytl rozhovor pro média, kde přiblížil cestu k nynějšímu postu a nastínil jeho přínosy pro svůj region.

VOZÍČKÁŘ PORADCEM MINISTRA MPSV

Poradce ministra Ing. Jaroslav Dembinný poskytl rozhovor pro média, kde přiblížil cestu k nynějšímu postu a nastínil jeho přínosy pro svůj region.

MŮŽETE STRUČNĚ PŘIBLÍŽIT VAŠI CESTU K NYNĚJŠÍMU POSTU?

Již na začátku mé takřka desetileté kariéry vozíčkáře mi bylo jasné, že přechod mezi mým technickým vzděláním a prací v oblasti integrace osob se zdravotním postižením nebude tak jednoduchý, jak se ze začátku zdálo. Práce s lidmi, a zvláště v sociální oblasti, je opravdu velmi složitá. Sociální cítění je nutný základ. Jsem zastáncem názoru, že pouze naše (osob se zdravotním postižením) aktivní účast v integračním procesu může přinést konkrétní pozitivní výsledek. Již od roku 2003 razím zásadu „Je nutné vybudování středního menežmentu z řad osob se zdravotním postižením (OZP)“. Tato vrstva pak musí mít prioritu pomoci těm OZP, kteří si sami opravdu pomoci nemůžou. Nynější politická reprezentace přistoupila na moji zásadu práce s jedincem. Ti, kteří mají zájem se integrovat a ne být pouze pasivním konzumentem sociálních dávek, musí dostat adekvátní příležitost. Je mi naprosto jasné, že musíme postupovat velmi opatrně a sociální dávky dát těm skutečně potřebným. S panem ministrem jsme probrali některé konkrétní postupy.

MŮŽETE PŘIBLÍŽIT NĚKTERÉ DETAILY?

Určitě ale dovolte mi ještě jednu poznámku. Byl a jsem hodně smutný ze skutečnosti, kterou jsem objevil při mém vstupu do těchto pater politiky. Např. p.Škromach nedávno prohlásil do médií svoji kandidaturu do senátu slovy “počkejte vládo, já vám ukážu“. Znamená, že prioritní otázkou je ničit a bojovat proti politickému protivníkovi za každou cenu. Práce pro obecné blaho jde jaksi stranou. Jsem rád, že TOP 09 má ve své strategii nebourat ale pracovat na vysoké odborné úrovni s jasným cílem prosperity státu. Já ze své praxe vím, že v této republice a v tomto regionu je většina občanů poctivých bez postranních úmyslů ničit ty druhé. Vím o řadě z nich a určitě je vyzvu ke spolupráci bez ohledu na politickou příslušnost. Zvláště v sociální oblasti je práce napříč politickým spektrem nutností. Ale teď k Vaší otázce. V detailu zmíním jen dvě, i když nelze určovat pořadí důležitosti.

1 - otázka rekvalifikací OZP. Zastavit masové rekvalifikace, které se staly pro některé subjekty výhodným prostředkem k obživě. Nechceme výrobce certifikátu o absolvování kurzů, se kterými si OZP můžou tak akorát tapetovat pokoje. Jsou stále bez zaměstnání, státní rozpočet je chudší o nějaký ten milion, všichni jsou spokojeni včetně úředníků státní správy a jaksi se vytratil ten původní záměr. Jsem dohodnutý s panem ministrem, že zkusíme Pilotně ověřit opačný postup, tj. nejdříve spárovat případné volné pracovní místo s konkrétním jedincem OZP a pak realizovat jeho rekvalifikaci. Tento proces je úzce spjat s pojmy jako Ucelená rehabilitace v praxi, profesní zaměstnávání OZP a jiné. Vysvětlit podrobnosti by přesáhlo rozsah tohoto článku. Jedno důležité ale chci zdůraznit. Musíme zlepšit my hendikepovaní nabídku našich znalostí a dovedností na trhu práce. Prostě když firmy mluví o zaměstnávání OZP, tak mají na mysli vrátnici nebo jak já říkám balení mýdel. Ale v řadách OZP jsou i vysoce kvalifikovaní jedinci. Vždyť nehody a nemoci si nevybírají.

2 - zaměstnávání OZP. Tato otázka je úzce spjatá s předchozí problematikou – přípravou na práci. S panem ministrem jsme přijali za své jednu z hlavních tezí  „ Firmy mají svoji prioritu vydělávat, být ekonomicky úspěšnými. Zaměstnávání OZP je přece jenom něco navíc. Nechceme, aby se firmy chovaly „vynuceně sociálně zodpovědnými“. Proto pracuji na zavedení takového řešení, aby i tato otázka se stala pro firmy ekonomicky výhodnou. K tomu je třeba vyřešit spoustu legislativních změn a úprav. Celý proces je navržen v materiálu Komplexní řešení problému zaměstnávání OZP. Má hodně položek a pro stručnou informaci snad jen to, že budeme pracovat s pojmy jako jsou procesní zaměstnávání OZP, dynamická databáze znalostí OZP a známého pojmu Náhradní plnění, tak aby bylo pro firmy efektivní a zároveň zaměstnávání OZP bylo korektní. Já osobně budu u pana ministra prosazovat kontrolu zaměstnávání OZP nastavenou na úplně jiném principu. Podrobnosti budou známy po legislativním nastavení celého procesu. Musím říci, že proces ladíme s Třineckou firmou PRONORTH a které patří dík za společnou práci.

Samostatnou kapitolou jsou tzv.chráněné dílny. Zde jen ve stručnosti hlavní zásadu. Hlavním principem musí být integrace OZP do pracovního procesu,a ne zdroj levné pracovní síly k vlastnímu prospěchu určité části tzv. Podnikatelů.

JAKÉ VIDÍTE PŘÍNOSY VAŠÍ PRÁCE PRO REGION?

Moje aktivity nelze shrnout do jednoho rozhovoru. Za nejdůležitější považuji to, co už jsem řekl. Chci spolupracovat se všemi, kdo bude mít snahu situaci zlepšovat a ne bourat. Zásadou mé práce je práce s jedincem na křesťanských tradicích.  Ale takových, jak už jsem jednou v médiích zdůrazňoval, které se žijí ne o nichž se jen mluví. V nejbližším časovém období chceme individuálně oslovit všechny OZP v regionu počínaje Jablunkovem a konče Karvinou. Můj tým chce hovořit doslova s každým OZP a pokud možno domluvit se na dalším postupu. Vím, že je to práce náročná, ale ihned po dokončení stavebních úprav v novém sídle Středoevropské skupiny pro integraci OZP  v Třinci Konské tuto akci spustíme.

Na úrovni celorepublikové budu určitě prosazovat spravedlivé rozdělení dotací a projektových možností směrem i k nám na Moravu. Všichni, kdo v této oblasti pracují, vědí, že ne vždy to je korektní přerozdělování.

Na závěr mi dovolte vyzvat všechny OZP k aktivní účasti na integračním procesu. Žádný názor nezapadne do šuplíku a opravdu budu přihlížet ke všem.

Ing.Jaroslav Dembinný

Poradce ministra MPSV

Kalendář

Srpen 2017

PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31